Regulateurs Europa Ved bestilling av R.Europa deler må alltid Type no. / Design no. og Serie no. på regulator oppgis.
Klikk på den type regulator (manual) du vil bestille deler til og oppgi manual no. På noen manualer står part no. oppført rett etter item no. På andre må du oppgi Fig. no. og «key to numbers»For registreringsskjema, trykk her..