Utbyttet regulator(er) må returneres snarest mulig til:

VARHAUGS MARITIME DIESEL AS

STAVANGERVEIEN 28

4313 SANDNES

NORWAY

Leie beregnes ikke dersom regulatoren returneres innen 1 måned etter levering herfra. Ved senere retur beregnes en leie på NOK 1000,- pr. måned. Dersom retur ikke har funnet sted innen 6 måneder, fakturerer vi som for salg av ny regulator. Evt. Unntak fra dette kun etter avtale!

Dette for å opprettholde en best mulig bytteservice.